Statut

DANET  je međunarodna krovna udruga obrazovnih institucija koja potiče obrazovne i znanstve aktivnosti u području cjeloživotnog učenja, socijalne participacije i dijaloga među europskim generacijama, posebno u podunavskim državama. Na taj način će stručnjaci dodatno poticati europske integracije obrazovnim aktivnostima unutar provedbe Dunavske strategije Europske komisije.

Članovi

Pregled članova: http://en.danube-networkers.eu/about-us/members/