Razlozi osnivanja

Europski savez „Danube-Networkers for Europe“. Mreža za učenje u starijoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog (DANET)

 

Danube Networkers za Europu (DANET) je europski savez neprofitnih obrazovnih organizacija koje se bave i promiču obrazovanje i znanstvena istraživanja na području učenja u kasnijoj životnoj dobi, socijalne participacije i međugeneracijskog dijaloga u Europi, osobito u dunavskoj regiji. DANET će dati novi poticaj razvoju i provedbi zajedničkih europskih politika vezanih za učenje, aktivno starenje i integraciju, osobito stručnjacima uključenim u provedbu Dunavske strategije na području društvenoj razvoja. To se posebno odnosi na učenje, obrazovanje, socijalnu participaciju i  međugeneracijski dijalog.

 

Europski savez Dunav-Networkers za Europu (DANET) ima za cilj uključivanje građana europskih zemalja u aktivno sudjelovanje u društvenom i ekonomskom razvoju svojih zemalja surađujući s građanima drugih zemalja kako bi se ti ciljevi mogli ostvariti u cijeloj Europi. DANET će,također, potaknuti građane Europe da preuzmu aktivnu ulogu u provedbi i daljnjem razvoju Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR). DANET će osobito poticati lokalne, regionalne i transnacionalne aktivnosti i projekte koji podržavaju  razvoj dunavske regije.

DANET-ovi ciljevi i područja djelovanja su:

  • Za starije i mlađe europske građane osigurati mogućnosti za učenje i opće obrazovanje na temelju transfera inovativnih praksi i najnovijih znanstvenih spoznaja i teorija. To će otvoriti nove mogućnosti, nova znanja i vještine za sudjelovanje starijih i mlađih građana u društvenom i ekonomskom razvoju svojih zemalja i Europe te pomoći smanjenju nejednakosti i socijalne isključenosti.
  • Omogućiti sveučilištima i drugim obrazovnim organizacijama u Europi da osiguraju i poboljšaju dostupnost formalnog i neformalnog obrazovanja za starije i mlađe generacije u kontekstu vizije i politike cjeloživotnog učenja. Poseban fokus DANET-a će biti na zemljama dunavske regije.
  • Osigurati temelje za jaku profesionalnu nacionalnu i međudržavnu suradnju na području učenja, obrazovanja, socijalne participacije i međugeneracijskog dijaloga.
  • Implementirati i diseminirati nove pristupe i inovativne metode u području učenja, obrazovanja, društvene uključenosti i međugeneracijskog dijaloga.
  • Poticati i podržati starije građane Europe, osobito one u dunavskoj regiji, da aktivno sudjeluju u civilnom društvu, uzimajući u obzir njihove individualne potrebe, interese, želje i kompetencije kao i potrebe i mogućnosti njihovih zajednica. Sve gore navedeno će biti u sklopu dijaloga i kooperacije s mlađim generacijama.
  • Promicati međukulturno okruženje i dijalog u Europi, osobito u dunavskoj regiji kao važan izvor međusobnog razumijevanja i poštovanja različitih skupina stanovništva. Kroz njihovu uključenost u međunacionalnu i međugeneracijsku suradnju, građani će doprinositi kreiranju mirne i održive europske budućnosti.
  • Poticati starije osobe da uključe svoje znanje, vještine i kompetencije u nove, većinom kolektivne zadatke te društvene aktivnosti i akcije, doprinoseći na taj način rješavanju socijalnih i ekonomskih problema.
  • Omogućiti i/ili potaknuti starije osobe i ostale generacije da sačuvaju prirodne resurse u Europi, osobito u dunavskoj regiji. To će se ostvariti kroz razvijanje svijesti o okolišu i podržavanjem djelovanja čiji je cilj održivost okoliša te socijalna i ekonomska održivost.
  • Promicati pristup širokom spektru novih tehnologija za građane Europe, osobito starije osobe, mlađe ljude, žene, osobe s invaliditetom i općenito ljude koji žive u ruralnim krajevima. Također, DANET će kroz treninge obrazovne, istraživačke i konzultantske aktivnosti omogućiti i potaknuti društveno odgovorno i društveno angažirano korištenje novih tehnologija za sve generacije. Na taj način DANET će promicati jačanje zajednica.

DANET će biti uključen u područja obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture, društvene zaštite, okoliša i sporta, uzimajući u obzir individualne potrebe te potrebe zajednice u našem društvu temeljenom na znanju i starenju. Kroz te aktivnosti, DANET će upućivati na demografske i druge društvene promjene s osobitim fokusom na brze promjene u znanosti i tehnologiji. Primjeri dobre prakse će se promicati i razmjenjivati.

Kroz uključivanje osoba koje će poticati učenje i multiplicirati dobivene ishode iz područja općeg kontinuiranog obrazovanja, DANET će oblikovati i promicati napredne i inovativne pristupe i metode učenja temeljene na korištenju novih tehnologija za starije osobe i općenito za sve generacije. Pristupi i metode kao i programi bit će prilagođeni ili kreirani tako da zadovolje specifične potrebe ciljnih skupina.

Osobni kontakti su ključni  za razvijanje DANET-ovih aktivnosti. Zajednički projekti, konferencije, seminari i obrazovna događanja čine bazu za kooperaciju članova i za DANET-ovu kooperaciju s kreatorima politika, pružateljima obrazovnih usluga, organizacijama civilnog društva i poduzećima.

Kako bi se osigurala diseminacija informacija, komunikacija i kooperacija , pokrenut će se web stranica, interaktivna platforma za učenje kao i internet časopis.

Engleski i njemački će biti DANET-ovi službeni jezici, a prijevod na nacionalne jezike će se osigurati kad god je to moguće.

Danube-Networkers for Europe će djelovati prema stvaranju Zajedničke europske kuće.