Pozadina osnivanja saveza

Godine 2008, Zentrum  für  Allgemeine  Wissenschaftliche Weiterbildung, ZAWiW  (Centar za opće znanstveno kontinuirano obrazovanje) Sveučilišta u Ulmu inicirao je suradnju između obrazovnih ustanova te društvenih i kulturnih ustanova u dunavskoj regiji Od 1995 ZAWiWje stekao relevantno iskustvo unutar neformalne europske mreže Učenje u kasnijoj životnoj dobi (Learning in Later Life“ (LiLL, www.lill-online.de).

Kao rezultat toga, osnovana je neformalna mreža Danube  Networkers za zadatkom promicanja obrazovanja starijih osoba te aktivnog društvenog sudjelovanja u međugeneracijskom kontekstu u dunavskoj regiji. Uključila su se brojna sveučilišta i nevladine organizacije s područja obrazovanja, kulture, socijalnih politika i okoliša iz 10 dunavskih zemalja. (www.danube-networkers.eu).  Paralelno s razvojem naprednih struktura osposobljavanja za starije i mlađe osobe, grupe partnerskih organizacija iz 5-6 podunavskih zemalja, kreirale su i implementirale transnacionalne projekte, uključivši velike grupe seniora iz različitih podunavskih zemalja.

Kao rezultat toga,razvili su se brojni kontakti i oblici suradnje. Postupno se još veći broj organizacija uključio u kreiranje  i implementiranje konferencija, radionica za stjecanje novih vještina i izdavanje publikacija na temu korištenja Interneta te interaktivnih aplikacija.

Ishodi i učinci ovih aktivnosti su prezentirani na web stranicama projekata, na www.danube-networkers.eu/project overview.html.

Osnivanjem  Europskog saveza Danube-Networkers for Europe. Mreža za učenje u starijoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog (DANET)  koristit će se mogućnosti za transnacionalnu suradnju s partnerskim organizacijama u dunavskoj regiji i unutar Europe općenito. U tom kontekstu i tu svrhu opća znanost temeljena na naprednom obrazovanju i istraživanju će igrati istaknutu ulogu.